หนังสือ ผู้แทนเมืองไทย

583      879
 
Creative Commons License
หนังสือ ผู้แทนเมืองไทย ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : หนังสือ ผู้แทนเมืองไทย
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : นิทรรศการชั่วคราว เรื่อง "ผู้แทนเมืองไทย" นำเสนอประวัติศาสตร์การเมืองภายใต้ระบบรัฐสภา ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มของประชาธิปไตยของไทย บทบาทและการทำหน้าที่ของผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. ในแต่ละยุคสมัย ตลอดจนสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของพลเมืองในทางการเมือง เพื่อสะท้อนให้ประชาชนได้ตระหนักว่าการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัว
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ระบบรัฐสภาไทย, การเมืองไทย, ประวัติศาสตร์การเมือง, สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน, การเมืองไทยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง, ส.ส. ไทย, การเลือกตั้ง สส., ระบบประชาธิปไตย, ผู้แทนราษฎร, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, การเลือกตั้งไทย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   Textbooks, รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2560). หนังสือ ผู้แทนเมืองไทย, 26 ธันวาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/79939
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2560). "หนังสือ ผู้แทนเมืองไทย". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/79939. (26 ธันวาคม 2560)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). "หนังสือ ผู้แทนเมืองไทย". 26 ธันวาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/79939.


รีวิว : หนังสือ ผู้แทนเมืองไทย

ไม่พบข้อมูลการรีวิว