เห็ดไส้เดือน

4,980      1,681
 
Creative Commons License
เห็ดไส้เดือน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : เห็ดไส้เดือน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เห็ดไส้เดือนชื่อวิทยาศาสตร์: Amanita Vaginata Var & Vaginata (Bull. & Fr. Vitt.)ชื่ออื่น : เห็ดขี้ไก่เดือนการใช้ประโยชน์: รับประทานได้
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เห็ดไส้เดือน, Amanita Vaginata Var & Vaginata (Bull. & Fr. Vitt.), เห็ด, อาหาร, เห็ดขี้ไก่เดือน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : กัลยา กาญจนรุ่ง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, สไลด์ สื่อนำเสนอ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
กัลยา กาญจนรุ่ง. (2560). เห็ดไส้เดือน, 28 ธันวาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80006
กัลยา กาญจนรุ่ง. (2560). "เห็ดไส้เดือน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80006. (28 ธันวาคม 2560)
กัลยา กาญจนรุ่ง. "เห็ดไส้เดือน". 28 ธันวาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80006.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เห็ดไส้เดือน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว