เห็ดไส้เดือน

ข้อมูลผลงาน

  2,267      672     
 
Creative Commons License
เห็ดไส้เดือน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เห็ดไส้เดือน
คำอธิบาย :  เห็ดไส้เดือนnชื่อวิทยาศาสตร์: Amanita Vaginata Var & Vaginata (Bull. & Fr. Vitt.)nชื่ออื่น : เห็ดขี้ไก่เดือนnการใช้ประโยชน์: รับประทานได้
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กัลยา กาญจนรุ่ง
คำสำคัญ :   เห็ดขี้ไก่เดือน, อาหาร, เห็ด, Amanita Vaginata Var & Vaginata (Bull. & Fr. Vitt.), เห็ดไส้เดือน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   สไลด์ สื่อนำเสนอ, รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (3.73 MB)
- ดาวน์โหลด 2 (1.91 MB)