สาระวิทย์ ฉบับที่ 2 , เดือน พฤษภาคม2556

683      1,397
 

Public Domain : PD


 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : สาระวิทย์ ฉบับที่ 2 , เดือน พฤษภาคม2556
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : สาระวิทย์ฉบับที่ 2/2556 นำเสนอเนื้อหาน่าสนใจ ดังนี้เรื่องจากปก : สวัสดีปีงู ตอนเจ้าแห่งอสรพิษความเชื่อกับวิทยาศาสตร์ : กล้วยออกลูกกลางลำต้นหน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก : ตู้เลี้ยงสัตว์ใต้ทะเลลึกงานวิจัย : การปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทย งานวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อเกษตรกร
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : emagazine, สาระวิทย์, sarawit
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   จุมพล เหมะคีรินทร์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/th/emagazine/2043-sarawit-2
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, จุมพล เหมะคีรินทร์. (2561). สาระวิทย์ ฉบับที่ 2 , เดือน พฤษภาคม2556, 12 มกราคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80712
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, จุมพล เหมะคีรินทร์. (2561). "สาระวิทย์ ฉบับที่ 2 , เดือน พฤษภาคม2556". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80712. (12 มกราคม 2561)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, จุมพล เหมะคีรินทร์. "สาระวิทย์ ฉบับที่ 2 , เดือน พฤษภาคม2556". 12 มกราคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80712.


รีวิว : สาระวิทย์ ฉบับที่ 2 , เดือน พฤษภาคม2556

ไม่พบข้อมูลการรีวิว