จุมพล เหมะคีรินทร์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  5,281
  1,520

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  สาระวิทย์ ฉบับพิเศษ รวมบทความเด่น ฉบับที่ 1-45 (พ.ศ. 2556-2559)
คำอธิบาย :  สาระวิทย์ จากฉบับไฟล์อิเล็กทรอนิกส์สู่หนังสือฉบับกระดาษ สาระวิทย์ ถือกำเนิดฉบับแรกเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 เพื่อต้อนรับงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 9 ของ สวทช. เนื้อหาประกอบด้วยข่าวสาร สาระความรู้ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งของไทยและต่างประเทศ โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือเยาวชนที่เป็นนักเรียน นักศึกษา รองลงมาคือ ครู อาจารย์ นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป โดยเผยแพร่ในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-magazie ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.stda.or.th/sci2pub และแนบเป็นไฟล์ส่งถึงสมาชิกโดยตรงทางอีเมล โดยสมาชิกไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ สาระวิทย์ฉบับปฐมฤกษ์นี้มีความหนาเพียง 8 หน้าเท่านั้น ขณะที่ปัจจุบัน (ปี 2560) มีความหนาราว 30-36 หน้า
คำสำคัญ :   emagazine, สวทช., nstda, วิทยาศาสตร์, สาระวิทย์, sarawit, 2560, 2017, ฉบับพิเศษ, ประชุมวิชาการประจำปี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เจ้าของผลงานร่วม :   จุมพล เหมะคีรินทร์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ระดับชั้น :   ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ
ผลงานทั้งหมด
60
ผู้เข้าชม
50,719
ดาวน์โหลด
68,163
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
สาระวิทย์ ฉบับพิเศษ รวมบทความเด่น ฉบับที่ 1-45 (พ.ศ. 2556-2559) 5,281
สาระวิทย์ ฉบับที่ 55 , เดือน ตุลาคม 2560 1,426
สาระวิทย์ ฉบับที่ 1 , เดือน เมษายน2556 1,387
สาระวิทย์ ฉบับที่ 36 , เดือน มีนาคม 2559 1,174
สาระวิทย์ ฉบับที่ 56 , เดือน พฤศจิกายน 2560 1,151

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์ : ไขปริศนา 100 ข่าวสิ่งแปลกที่ชาวบ้านพากันกราบไหว้ขอหวย 24 มกราคม 2563
สาระวิทย์ ฉบับที่ 57 , เดือน ธันวาคม 2560 24 มิถุนายน 2562
สาระวิทย์ ฉบับที่ 57 , เดือน ธันวาคม 2560 12 มกราคม 2561
สาระวิทย์ ฉบับพิเศษ รวมบทความเด่น ฉบับที่ 1-45 (พ.ศ. 2556-2559) 12 มกราคม 2561
สาระวิทย์ ฉบับที่ 55 , เดือน ตุลาคม 2560 12 มกราคม 2561
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 สาระวิทย์ ฉบับพิเศษ รวมบทความเด่น ฉบับที่ 1-45 (พ.ศ. 2556-2559) 5,281 1,520
2 สาระวิทย์ ฉบับที่ 55 , เดือน ตุลาคม 2560 1,426 1,397
3 สาระวิทย์ ฉบับที่ 1 , เดือน เมษายน2556 1,387 1,183
4 สาระวิทย์ ฉบับที่ 36 , เดือน มีนาคม 2559 1,174 1,344
5 สาระวิทย์ ฉบับที่ 56 , เดือน พฤศจิกายน 2560 1,151 1,367
6 สาระวิทย์ ฉบับที่ 3 , เดือน มิถุนายน2556 1,147 1,303
7 สาระวิทย์ ฉบับที่ 4 , เดือน กรกฎาคม2556 1,145 1,045
8 สาระวิทย์ ฉบับที่ 14 , เดือน พฤษภาคม2557 1,122 1,398
9 สาระวิทย์ ฉบับที่ 5 , เดือน สิงหาคม2556 1,107 21,419
10 สาระวิทย์ ฉบับที่ 25 , เดือน เมษายน 2558 1,103 1,097