จุมพล เหมะคีรินทร์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  3,478
  1,285

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  สาระวิทย์ ฉบับพิเศษ รวมบทความเด่น ฉบับที่ 1-45 (พ.ศ. 2556-2559)
คำอธิบาย :  สาระวิทย์ จากฉบับไฟล์อิเล็กทรอนิกส์สู่หนังสือฉบับกระดาษ สาระวิทย์ ถือกำเนิดฉบับแรกเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 เพื่อต้อนรับงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 9 ของ สวทช. เนื้อหาประกอบด้วยข่าวสาร สาระความรู้ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งของไทยและต่างประเทศ โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือเยาวชนที่เป็นนักเรียน นักศึกษา รองลงมาคือ ครู อาจารย์ นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป โดยเผยแพร่ในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-magazie ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.stda.or.th/sci2pub และแนบเป็นไฟล์ส่งถึงสมาชิกโดยตรงทางอีเมล โดยสมาชิกไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ สาระวิทย์ฉบับปฐมฤกษ์นี้มีความหนาเพียง 8 หน้าเท่านั้น ขณะที่ปัจจุบัน (ปี 2560) มีความหนาราว 30-36 หน้า
คำสำคัญ :   emagazine, สวทช., nstda, วิทยาศาสตร์, สาระวิทย์, sarawit, 2560, 2017, ฉบับพิเศษ, ประชุมวิชาการประจำปี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เจ้าของผลงานร่วม :   จุมพล เหมะคีรินทร์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ระดับชั้น :   ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ
ผลงานทั้งหมด
60
ผู้เข้าชม
40,315
ดาวน์โหลด
52,301
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
สาระวิทย์ ฉบับพิเศษ รวมบทความเด่น ฉบับที่ 1-45 (พ.ศ. 2556-2559) 3,478
สาระวิทย์ ฉบับที่ 55 , เดือน ตุลาคม 2560 1,139
สาระวิทย์ ฉบับที่ 1 , เดือน เมษายน2556 1,093
สาระวิทย์ ฉบับที่ 56 , เดือน พฤศจิกายน 2560 880
สาระวิทย์ ฉบับที่ 36 , เดือน มีนาคม 2559 861

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์ : ไขปริศนา 100 ข่าวสิ่งแปลกที่ชาวบ้านพากันกราบไหว้ขอหวย 24 มกราคม 2563
สาระวิทย์ ฉบับที่ 57 , เดือน ธันวาคม 2560 24 มิถุนายน 2562
สาระวิทย์ ฉบับที่ 57 , เดือน ธันวาคม 2560 12 มกราคม 2561
สาระวิทย์ ฉบับพิเศษ รวมบทความเด่น ฉบับที่ 1-45 (พ.ศ. 2556-2559) 12 มกราคม 2561
สาระวิทย์ ฉบับที่ 55 , เดือน ตุลาคม 2560 12 มกราคม 2561
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 สาระวิทย์ ฉบับพิเศษ รวมบทความเด่น ฉบับที่ 1-45 (พ.ศ. 2556-2559) 3,478 1,285
2 สาระวิทย์ ฉบับที่ 55 , เดือน ตุลาคม 2560 1,139 1,147
3 สาระวิทย์ ฉบับที่ 1 , เดือน เมษายน2556 1,093 988
4 สาระวิทย์ ฉบับที่ 56 , เดือน พฤศจิกายน 2560 880 1,038
5 สาระวิทย์ ฉบับที่ 36 , เดือน มีนาคม 2559 861 1,058
6 สาระวิทย์ ฉบับที่ 4 , เดือน กรกฎาคม2556 854 851
7 สาระวิทย์ ฉบับที่ 14 , เดือน พฤษภาคม2557 844 1,058
8 สาระวิทย์ ฉบับที่ 31 , เดือน ตุลาคม 2558 840 709
9 สาระวิทย์ ฉบับที่ 3 , เดือน มิถุนายน2556 813 969
10 สาระวิทย์ ฉบับที่ 2 , เดือน พฤษภาคม2556 788 1,580