สาระวิทย์ ฉบับที่ 55 , เดือน ตุลาคม 2560

ข้อมูลผลงาน

  440      345     
 
Creative Commons License
สาระวิทย์ ฉบับที่ 55 , เดือน ตุลาคม 2560 is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สาระวิทย์ ฉบับที่ 55 , เดือน ตุลาคม 2560
คำอธิบาย :  เรื่องจากปก :
จับตา 10 เทคโนโลยีพลิกโฉมธุรกิจไทย
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่งในทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นระบบดิจิทัลอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ วิทยาการหุ่นยนต์ ระบบปัญญาประดิษฐ์ ล้วนเข้ามามีอิทธิพลสร้างการเปลี่ยนแปลงต่ออุตสาหกรรมแทบทุกด้านและอาจปฏิวัติโลกธุรกิจให้เปลี่ยนโฉมไปอย่างสิ้นเชิง
ระเบียงข่าววิทย์-เทคโนฯ ไทย :
เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบต้ากลูแคนจากเห็ด...ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเกาต์
หน้าต่างข่าววิทย์-เทคโนฯ โลก :
ภาพสุดท้ายและตำแหน่งที่ยานแคสสินี พุ่งชนดาวเสาร์
รางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ ฟิสิกส์ และเคมี ปี 2017
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   จุมพล เหมะคีรินทร์
คำสำคัญ :   เบต้ากลูแคน, 2017, ธุรกิจ, เห็ด, ปัญญาประดิษฐ์, อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์, รางวัลโนเบล, หุ่นยนต์, AI, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, ตุลาคม, จุลินทรีย์, เคลื่อนย้ายได้, sarawit, สาระวิทย์, เครื่องผลิตหัวเชื้อ, สวทช., ดาวเสาร์, 2560, IoT, เทคโนโลยี, october, วิทยาศาสตร์, ยานแคสสินี, ฟิสิกส์, การแพทย์, เกาต์, เคมี, nstda
URL :   https://www.nstda.or.th/th/emagazine/11715-sarawit-55
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ