สาระวิทย์ ฉบับที่ 14 , เดือน พฤษภาคม2557

ข้อมูลผลงาน

  175      255     
 
Creative Commons License
สาระวิทย์ ฉบับที่ 14 , เดือน พฤษภาคม2557 is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สาระวิทย์ ฉบับที่ 14 , เดือน พฤษภาคม2557
คำอธิบาย :  สาระวิทย์ฉบับที่ 14/2557 นำเสนอเนื้อหาน่าสนใจ ดังนี้
เรื่องจากปก : โรคกลัวคณิตศาสตร์แฝงอยู่ในพันธุกรรม
บทความพิเศษ : ปฏิทินวิทยาศาสตร์ 2557
หน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก : มั่มมีก็เป็นโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดเหมือนคนยุคปัจจุบัน
ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย : วัสดุนำส่งยาสำหรับกระดูกอักเสบ และจุลินทรีย์กำจัดลูกน้ำยุงรำคาญ
ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์ : ลูกแมวประหลาด มีตาเดียว จมูกงวงช้าง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   จุมพล เหมะคีรินทร์
คำสำคัญ :   sarawit, emagazine, สาระวิทย์
URL :   https://www.nstda.or.th/th/emagazine/1901-sarawit-14
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (5.51 MB)