สาระวิทย์ ฉบับที่ 57 , เดือน ธันวาคม 2560

ข้อมูลผลงาน

  108      88     
 
Creative Commons License
สาระวิทย์ ฉบับที่ 57 , เดือน ธันวาคม 2560 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  สาระวิทย์ ฉบับที่ 57 , เดือน ธันวาคม 2560
คำอธิบาย :  0
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   จุมพล เหมะคีรินทร์
คำสำคัญ :   ผีเสื้อกลางคืน, 3D, แซลมอน, สมรรถภาพทางเพศ, 2560, รัตติกาล, รูพรุน, คุณภาพน้ำ, วิทยาศาสตร์, nstda, สวทช., sarawit, 2017, ต้นหนามกระสุน, ฟาร์ม, december, ปลาไหล, ธันวาคม, สาระวิทย์, หุ่นยนต์, เครื่องพิมพ์สามมิติ, ทำหมัน, กะโหลกเทียม
URL :   https://www.nstda.or.th/th/emagazine/11717-sarawit-57
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (2.56 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง