สาระวิทย์ ฉบับที่ 56 , เดือน พฤศจิกายน 2560

ข้อมูลผลงาน

  313      287     
 
Creative Commons License
สาระวิทย์ ฉบับที่ 56 , เดือน พฤศจิกายน 2560 is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สาระวิทย์ ฉบับที่ 56 , เดือน พฤศจิกายน 2560
คำอธิบาย :  เรื่องจากปก :
สุดทึ่ง! จมูกมนุษย์แยกกลิ่นได้นับล้านล้านกลิ่น !!
นักวิทยาศาสตร์วิจัยการรับรู้กลิ่นต่างๆ ของคนเรา พบว่าประสาทสัมผัสของมนุษย์สามารถจำแนกกลิ่นต่างๆ ได้มากกว่า 1 ล้านล้านกลิ่น !!
ระเบียงข่าววิทย์-เทคโนฯ ไทย :
ไข่เหลวพาสเจอร์ไรซ์เพื่อการประกอบอาหารยุคใหม่
เครื่องเพาะเลี้ยงถั่งเช่าอัตโนมัติ
หน้าต่างข่าววิทย์-เทคโนฯ โลก :
อีลอน มัสก์ กับอนาคตของการเดินทางที่ไร้พรมแดน
บทความพิเศษ :
CanSat Thailand 2017 : เวทีสำหรับเยาวชนไทย เพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศ
สารคดีวิทยาศาสตร์ :
จรวด BFR กับความฝันของอีลอน มัสก์ ผู้จุดประกายส่งมนุษย์ไปดาวอังคาร
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   จุมพล เหมะคีรินทร์
คำสำคัญ :   การเดินทาง, ประสาทสัมผัส, CanSat Thailand, september, 2017, พาสเจอร์ไรซ์, nstda, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีอวกาศ, สาระวิทย์, จรวด, สวทช., 2560, ไข่เหลว, กลิ่น, sarawit, อีลอน มัสก์, เยาวชน, อาหาร, จมูก, เครื่องเพาะเลี้ยง, VFR, พฤศจิกายน, ดาวอังคาร, ถั่งเช่า
URL :   https://www.nstda.or.th/th/emagazine/11716-sarawit-56
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (2.52 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง