สาระวิทย์ ฉบับที่ 56 , เดือน พฤศจิกายน 2560

782      889
 

Public Domain : PD


 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : สาระวิทย์ ฉบับที่ 56 , เดือน พฤศจิกายน 2560
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เรื่องจากปก :สุดทึ่ง! จมูกมนุษย์แยกกลิ่นได้นับล้านล้านกลิ่น !!นักวิทยาศาสตร์วิจัยการรับรู้กลิ่นต่างๆ ของคนเรา พบว่าประสาทสัมผัสของมนุษย์สามารถจำแนกกลิ่นต่างๆ ได้มากกว่า 1 ล้านล้านกลิ่น !!ระเบียงข่าววิทย์-เทคโนฯ ไทย :ไข่เหลวพาสเจอร์ไรซ์เพื่อการประกอบอาหารยุคใหม่เครื่องเพาะเลี้ยงถั่งเช่าอัตโนมัติหน้าต่างข่าววิทย์-เทคโนฯ โลก :อีลอน มัสก์ กับอนาคตของการเดินทางที่ไร้พรมแดนบทความพิเศษ :CanSat Thailand 2017 : เวทีสำหรับเยาวชนไทย เพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศสารคดีวิทยาศาสตร์ :จรวด BFR กับความฝันของอีลอน มัสก์ ผู้จุดประกายส่งมนุษย์ไปดาวอังคาร
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เครื่องเพาะเลี้ยง, จมูก, ถั่งเช่า, 2017, september, เทคโนโลยีอวกาศ, 2560, sarawit, เยาวชน, VFR, อีลอน มัสก์, วิทยาศาสตร์, สาระวิทย์, ประสาทสัมผัส, อาหาร, สวทช., nstda, พฤศจิกายน, ไข่เหลว, พาสเจอร์ไรซ์, จรวด, กลิ่น, การเดินทาง, CanSat Thailand, ดาวอังคาร
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   จุมพล เหมะคีรินทร์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/th/emagazine/11716-sarawit-56
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, จุมพล เหมะคีรินทร์. (2561). สาระวิทย์ ฉบับที่ 56 , เดือน พฤศจิกายน 2560, 12 มกราคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80772
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, จุมพล เหมะคีรินทร์. (2561). "สาระวิทย์ ฉบับที่ 56 , เดือน พฤศจิกายน 2560". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80772. (12 มกราคม 2561)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, จุมพล เหมะคีรินทร์. "สาระวิทย์ ฉบับที่ 56 , เดือน พฤศจิกายน 2560". 12 มกราคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80772.


รีวิว : สาระวิทย์ ฉบับที่ 56 , เดือน พฤศจิกายน 2560

ไม่พบข้อมูลการรีวิว