สาระวิทย์ ฉบับที่ 5 , เดือน สิงหาคม2556

1,014      18,228
 
Creative Commons License
สาระวิทย์ ฉบับที่ 5 , เดือน สิงหาคม2556 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : สาระวิทย์ ฉบับที่ 5 , เดือน สิงหาคม2556
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : สาระวิทย์ฉบับที่ 5/2556 นำเสนอเนื้อหาน่าสนใจ ดังนี้เรื่องจากปก : 10 วิธี แก้ปัญหาน้ำมันดิบรั่วไหลสู่ท้องทะเลบทความพิเศษ : งานมหกรรมวิทย์'56หน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก : จอประสาทตาเทียม ช่วยคนตาบอดให้กลับมามองเห็นอีกครั้งความเชื่อกับวิทยาศาสตร์ : ว่านจักจั่น ราแมลงคู่แข่งถั่งเช่างานวิจัย : n-Mask หน้ากากอนามัยต้านไข้หวัด
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : emagazine, sarawit, สาระวิทย์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   จุมพล เหมะคีรินทร์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/th/emagazine/1887-sarawit-5
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), จุมพล เหมะคีรินทร์. (2561). สาระวิทย์ ฉบับที่ 5 , เดือน สิงหาคม2556, 12 มกราคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80715
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), จุมพล เหมะคีรินทร์. (2561). "สาระวิทย์ ฉบับที่ 5 , เดือน สิงหาคม2556". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80715. (12 มกราคม 2561)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), จุมพล เหมะคีรินทร์. "สาระวิทย์ ฉบับที่ 5 , เดือน สิงหาคม2556". 12 มกราคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80715.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : สาระวิทย์ ฉบับที่ 5 , เดือน สิงหาคม2556

ไม่พบข้อมูลการรีวิว