สาระวิทย์ ฉบับที่ 6 , เดือน กันยายน2556

598      963
 

Public Domain : PD


 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : สาระวิทย์ ฉบับที่ 6 , เดือน กันยายน2556
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : สาระวิทย์ฉบับที่ 6/2556 นำเสนอเนื้อหาน่าสนใจ ดังนี้เรื่องจากปก : ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงบทความพิเศษ : แอพบนมือถือเพื่อตรวจสอบสารอาหารในต้นข้าวกับโรคในกล้วยไม้สกุลหวายหน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก : ค้นหาความลับของสีสันบนปลายปีกผีเสื้อระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย : นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี 2556ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์ : มะพร้าวแตกใบคล้ายเศียรพญานาค
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สาระวิทย์, sarawit, emagazine
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   จุมพล เหมะคีรินทร์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/th/emagazine/1889-sarawit-6
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, จุมพล เหมะคีรินทร์. (2561). สาระวิทย์ ฉบับที่ 6 , เดือน กันยายน2556, 12 มกราคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80716
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, จุมพล เหมะคีรินทร์. (2561). "สาระวิทย์ ฉบับที่ 6 , เดือน กันยายน2556". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80716. (12 มกราคม 2561)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, จุมพล เหมะคีรินทร์. "สาระวิทย์ ฉบับที่ 6 , เดือน กันยายน2556". 12 มกราคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80716.


รีวิว : สาระวิทย์ ฉบับที่ 6 , เดือน กันยายน2556

ไม่พบข้อมูลการรีวิว