สาระวิทย์ ฉบับที่ 10 , เดือน มกราคม2557

ข้อมูลผลงาน

  174      199     
 
Creative Commons License
สาระวิทย์ ฉบับที่ 10 , เดือน มกราคม2557 is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สาระวิทย์ ฉบับที่ 10 , เดือน มกราคม2557
คำอธิบาย :  สาระวิทย์ฉบับที่ 10/2557 นำเสนอเนื้อหาน่าสนใจ ดังนี้
เรื่องจากปก : ทึ่ง ซึ้ง รั่ว กับครอบครัวสัตว์โลก (ตอน 2)
หน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก : ยาน "ฉางเอ๋อ-3" ของจีน ลงจอดบนดวงจันทร์เป็นผลสำเร็จ
ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย : ไทยส่งสองนักวิจัยหญิงร่วมสำรวจขั้วโลกใต้กับจีน และชาวไทยรอลุ้น แพนด้าน้อยน้องหลินปิง
ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์ : ความเชื่อเกี่ยวกับต้นตะเคียนยักษ์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   จุมพล เหมะคีรินทร์
คำสำคัญ :   สาระวิทย์, sarawit, emagazine
URL :   https://www.nstda.or.th/th/emagazine/1895-sarawit-10
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (4.85 MB)