สาระวิทย์ ฉบับที่ 17 , เดือน สิงหาคม2557

ข้อมูลผลงาน

  174      174     
 
Creative Commons License
สาระวิทย์ ฉบับที่ 17 , เดือน สิงหาคม2557 is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สาระวิทย์ ฉบับที่ 17 , เดือน สิงหาคม2557
คำอธิบาย :  สาระวิทย์ฉบับที่ 17/2557 นำเสนอเนื้อหาน่าสนใจ ดังนี้
เรื่องจากปก : รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ นักวิทย์หญิงไทยคนแรกกับภารกิจวิจัยสุดขั้วโลก ตอนที่ 1
บทความพิเศษ : ไวรัสมหาภัย อีโบลา
หน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก : รู้สึก สัมผัสจากมือเทียม
ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย :
เยาวชน ไทยคว้าเหรียญโอลิมปิกวิชาการ
"เฮอร์ คิวลิส" เรือพลังงานแสงอาทิตย์ฝีมือคนไทย
ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์ : ต้นไม้ประหลาด มีหลายชนิดในต้นเดียวกัน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   จุมพล เหมะคีรินทร์
คำสำคัญ :   sarawit, สาระวิทย์, emagazine
URL :   https://www.nstda.or.th/th/emagazine/1918-sarawit-17
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (4.52 MB)