สาระวิทย์ ฉบับที่ 18 , เดือน กันยายน2557

573      777
 

Public Domain : PD


 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : สาระวิทย์ ฉบับที่ 18 , เดือน กันยายน2557
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : สาระวิทย์ฉบับที่ 18/2557 นำเสนอเนื้อหาน่าสนใจ ดังนี้เรื่องจากปก : รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์... นักวิทย์หญิงไทยคนแรกกับภารกิจวิจัยสุดขั้วโลก ตอนที่ 2 (จบ)หน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก : NASA มุ่งเสาะหาดาวเคราะห์เหมือนโลกในกาแล็กซีระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย :นักวิทย์ดีเด่นและนักวิทย์รุ่นใหม่ ปี 2557แอปพลิเคชันราแมลง สื่อการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพความเชื่อกับวิทยาศาสตร์ : นางกวักเรซิน 20 ปี มีต้นไม้ขึ้น
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สาระวิทย์, emagazine, sarawit
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   จุมพล เหมะคีรินทร์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/th/emagazine/1933-sarawit-18
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, จุมพล เหมะคีรินทร์. (2561). สาระวิทย์ ฉบับที่ 18 , เดือน กันยายน2557, 12 มกราคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80729
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, จุมพล เหมะคีรินทร์. (2561). "สาระวิทย์ ฉบับที่ 18 , เดือน กันยายน2557". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80729. (12 มกราคม 2561)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, จุมพล เหมะคีรินทร์. "สาระวิทย์ ฉบับที่ 18 , เดือน กันยายน2557". 12 มกราคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80729.


รีวิว : สาระวิทย์ ฉบับที่ 18 , เดือน กันยายน2557

ไม่พบข้อมูลการรีวิว