สาระวิทย์ ฉบับที่ 24 , เดือน มีนาคม 2558

ข้อมูลผลงาน

  148      143     
 
Creative Commons License
สาระวิทย์ ฉบับที่ 24 , เดือน มีนาคม 2558 is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สาระวิทย์ ฉบับที่ 24 , เดือน มีนาคม 2558
คำอธิบาย :  สำหรับเรื่องราวในสาระวิทย์ฉบับนี้ พบกับเรื่องราวเด่นดังนี้
เรื่องจากปก : แอบ ดูชีวิตครอบครัวชะนีเขาใหญ่
บทความพิเศษ : แนะครู ปรับแนวคิด...วิชาวิทย์เป็นสิ่งที่ชีวิตขาดไม่ได้
สารคดีวิทยาศาสตร์ : แสงเหนือ แสงใต้...ปรากฏการณ์ แสงเต้นรำที่ขั้วโลก
ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย :
77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า
ชาอู่หลงลดความเสี่ยงการเกิดภาวะไขมันในเลือดสูง
หน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก : มือยนต์หุ้มผิวหนังเทียมมนุษย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   จุมพล เหมะคีรินทร์
คำสำคัญ :   emagazine, สาระวิทย์, sarawit
URL :   https://www.nstda.or.th/th/emagazine/1938-sarawit-24
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (4.35 MB)