สาระวิทย์ ฉบับที่ 26 , เดือน พฤษภาคม 2558

530      679
 

Public Domain : PD


 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : สาระวิทย์ ฉบับที่ 26 , เดือน พฤษภาคม 2558
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เรื่องจากปก : ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ด้านนาโนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีสารคดีวิทยาศาสตร์ : มนุษย์จะมีใบหน้าอย่างไร ในอีก 100,000 ปีข้างหน้าระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย : กระดูกเทียมเฉพาะบุคคลหน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก : ถ่ายแบบแฟชั่นในสภาวะไร้น้ำหนักศึกษาเซลล์ประสาทแมลงหวี่ เพื่อบำบัดอาการ Jet Lag ในคน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : emagazine, สาระวิทย์, sarawit
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   จุมพล เหมะคีรินทร์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/th/emagazine/1944-sarawit-26
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, จุมพล เหมะคีรินทร์. (2561). สาระวิทย์ ฉบับที่ 26 , เดือน พฤษภาคม 2558, 12 มกราคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80737
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, จุมพล เหมะคีรินทร์. (2561). "สาระวิทย์ ฉบับที่ 26 , เดือน พฤษภาคม 2558". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80737. (12 มกราคม 2561)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, จุมพล เหมะคีรินทร์. "สาระวิทย์ ฉบับที่ 26 , เดือน พฤษภาคม 2558". 12 มกราคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80737.


รีวิว : สาระวิทย์ ฉบับที่ 26 , เดือน พฤษภาคม 2558

ไม่พบข้อมูลการรีวิว