สาระวิทย์ ฉบับที่ 54 , เดือน กันยายน 2560

566      1,069
 

Public Domain : PD


 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : สาระวิทย์ ฉบับที่ 54 , เดือน กันยายน 2560
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : 0
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : sarawit, พกพา, APSCO Youth Space Contest, ผ้าไทย, ปักกิ่ง, หม้อห้อม, มช., september, เห็ดทรัฟเฟิล, 2560, nstda, มะเร็งปากมดลูก, เครื่องตรวจวินิจฉัย, กลิ่น, วิทยาศาสตร์, พลังงาน, สิ่งทอ, เอนอีซ, จีน, กันยายน, สาระวิทย์, เอนไซม์, ทุเรียน, 2017, การลอกแป้ง, สวทช.
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   จุมพล เหมะคีรินทร์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/th/emagazine/11714-sarawit-54
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, จุมพล เหมะคีรินทร์. (2561). สาระวิทย์ ฉบับที่ 54 , เดือน กันยายน 2560, 12 มกราคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80770
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, จุมพล เหมะคีรินทร์. (2561). "สาระวิทย์ ฉบับที่ 54 , เดือน กันยายน 2560". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80770. (12 มกราคม 2561)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, จุมพล เหมะคีรินทร์. "สาระวิทย์ ฉบับที่ 54 , เดือน กันยายน 2560". 12 มกราคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80770.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (23,125)

รีวิว : สาระวิทย์ ฉบับที่ 54 , เดือน กันยายน 2560

ไม่พบข้อมูลการรีวิว