สีสันในอาหาร

1,764      643
 
Creative Commons License
สีสันในอาหาร ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : สีสันในอาหาร
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ไอศกรีม, เครื่องดื่ม, อาหาร, ลูกกวาด, สีสังเคราะห์, สีธรรมชาติ, วัตถุเจือปนอาหาร, ขนมหวาน, สีผสมอาหาร
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   มหาวิทยาลัยมหิดล, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร, มหาวิทยาลัยมหิดล, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.). (2561). สีสันในอาหาร, 18 มกราคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/81205
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร, มหาวิทยาลัยมหิดล, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.). (2561). "สีสันในอาหาร". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/81205. (18 มกราคม 2561)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร, มหาวิทยาลัยมหิดล, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.). "สีสันในอาหาร". 18 มกราคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/81205.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (9,825)

รีวิว : สีสันในอาหาร

ไม่พบข้อมูลการรีวิว