การสานไม้ไผ่ของชุมชนชาวกูยบ้านกู่

882      919
 
Creative Commons License
การสานไม้ไผ่ของชุมชนชาวกูยบ้านกู่ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การสานไม้ไผ่ของชุมชนชาวกูยบ้านกู่
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การสานไม้ไผ่เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ตะกร้าไม้ไผ่ กระด้งไม้ไผ่ ของชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นการสร้างรายได้เสริมของชาวบ้านในชุมชน นอกเหนือจากการทำการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลัก
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การสานไม้ไผ่, ชาวกูย, ชาวกวย, หัตถกรรม, ชุมชนชาวกูยบ้านกู่, การสร้างรายได้เสริม, การจักสาน, การสานไม้ไผ่ของชุมชนชาวกูยบ้านกู่
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ธนากร พรมลิ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ, ธนากร พรมลิ. (2561). การสานไม้ไผ่ของชุมชนชาวกูยบ้านกู่, 22 มกราคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/81889
ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ, ธนากร พรมลิ. (2561). "การสานไม้ไผ่ของชุมชนชาวกูยบ้านกู่". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/81889. (22 มกราคม 2561)
ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ, ธนากร พรมลิ. "การสานไม้ไผ่ของชุมชนชาวกูยบ้านกู่". 22 มกราคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/81889.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การสานไม้ไผ่ของชุมชนชาวกูยบ้านกู่

ไม่พบข้อมูลการรีวิว