การสกัดสีธรรมชาติ

699      508
 
Creative Commons License
การสกัดสีธรรมชาติ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การสกัดสีธรรมชาติ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การสกัดน้ำสีจากปลือกไม้และใบไม้ ที่นำมาใช้ในการย้อมผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติ ของกลุ่มทอผ้าไหมพื้นบ้านชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สีธรรมชาติ, ชาวกูย, ชาวกวย, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, การย้อมผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติ, การย้อมผ้า, ชุมชนชาวกูยบ้านกู่, การสกัดสีธรรมชาติ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ธนากร พรมลิ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ, ธนากร พรมลิ. (2561). การสกัดสีธรรมชาติ, 23 มกราคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/82050
ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ, ธนากร พรมลิ. (2561). "การสกัดสีธรรมชาติ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/82050. (23 มกราคม 2561)
ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ, ธนากร พรมลิ. "การสกัดสีธรรมชาติ". 23 มกราคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/82050.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การสกัดสีธรรมชาติ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว