ชาวบ้านหาบข้าวมาเข้าร่วมขบวน

576      1,529
 
Creative Commons License
ชาวบ้านหาบข้าวมาเข้าร่วมขบวน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ชาวบ้านหาบข้าวมาเข้าร่วมขบวน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ชาวบ้านหาบข้าวมาเข้าร่วมขบวน ในงานประเพณีหวัวบุญเบิกฟ้า ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : บ้านกู่, ชาวบ้าน, หาบข้าว, ขบวนแห่, งานหวัวบุญเบิกฟ้า, ชาวกูย, ศรีสะเกษ, ปรางค์กู่, กูย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ธนากร พรมลิ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ธนากร พรมลิ. (2561). ชาวบ้านหาบข้าวมาเข้าร่วมขบวน, 2 กุมภาพันธ์ 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/84657
ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ธนากร พรมลิ. (2561). "ชาวบ้านหาบข้าวมาเข้าร่วมขบวน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/84657. (2 กุมภาพันธ์ 2561)
ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ธนากร พรมลิ. "ชาวบ้านหาบข้าวมาเข้าร่วมขบวน". 2 กุมภาพันธ์ 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/84657.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ชาวบ้านหาบข้าวมาเข้าร่วมขบวน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว