นิทรรศการ ผู้แทนเมืองไทย : โซนโปสเตอร์การเมือง

614      993
 
Creative Commons License
นิทรรศการ ผู้แทนเมืองไทย : โซนโปสเตอร์การเมือง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : นิทรรศการ ผู้แทนเมืองไทย : โซนโปสเตอร์การเมือง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : โปสเตอร์นับเป็นเครื่องมือ หรือสื่อประชาสัมพันธ์หาเสียงในยุคแรกของการเมืองไทยแบบร่วมสมัย บนโปสเตอร์มีข้อความคุณสมบัติและนโยบายของผู้สมัคร พร้อมเรื่องราวและทัศนะของนักการเมืองแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การเลือกตั้ง, รัฐประหาร, ผู้แทนราษฎร, ระบบผู้แทน, ประชาธิปไตย, รัฐธรรมนูญ, ภาพยนตร์การเมือง, การเมืองไทย, นิทรรศการเคลื่อนที่, ผู้ตรากฎหมาย, โปสเตอร์หาเสียง, รัฐสภาไทย, สภาผู้แทนราษฎร, ผู้แทนเมืองไทย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). นิทรรศการ ผู้แทนเมืองไทย : โซนโปสเตอร์การเมือง, 6 กุมภาพันธ์ 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/84919
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). "นิทรรศการ ผู้แทนเมืองไทย : โซนโปสเตอร์การเมือง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/84919. (6 กุมภาพันธ์ 2561)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). "นิทรรศการ ผู้แทนเมืองไทย : โซนโปสเตอร์การเมือง". 6 กุมภาพันธ์ 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/84919.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (3,588)
จำนวนผู้เข้าชม (2,243)

รีวิว : นิทรรศการ ผู้แทนเมืองไทย : โซนโปสเตอร์การเมือง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว