การทำกระดาษสา

ข้อมูลผลงาน

  103      114     
 
Creative Commons License
การทำกระดาษสา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การทำกระดาษสา
คำอธิบาย :  วิธีการทำกระดาษสา จากเปลือกของต้นสา นำเปลือกสาที่ได้มาแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ 1 วัน แล้วนำไปต้มกับขี้เถา หรือ โซดาไฟ ประมาณ 3-4 ชม. จนเห็นว่าเปื่อยแล้ว จึงนำออกมาล้างน้ำให้สะอาด แล้วนำมาทุบให้ละเอียด จึงนำไปละลายในอ้างน้ำซึ่งก่อด้วยปูนซีเมนต์ ใช้ไม้พายคนอ้างน้ำให้ทั่ว แล้วใช้ตะแกรงขนาดตามที่ต้องการตักเยื่อเปลือกไม้ในน้ำขึ้นมาแล้วนำมาตากแดดให้แห้ง เมื่อเนื้อเยื่อของเปลือกสาที่ตากไว้แห้งดีแล้ว จึงค่อยลอกออกมา ก็จะได้กระดาษสา ซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ฐิติมา ธรรมบำรุง
คำสำคัญ :   หัตถกรรม, กระดาษสา, การทำกระดาษสา
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, Resource Review, Flash Clip, ภาพเคลื่อนไหว

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (4.90 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง