การเปิดไฟล์ EPub สำหรับ ios

518      397
 
Creative Commons License
การเปิดไฟล์ EPub สำหรับ ios ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การเปิดไฟล์ EPub สำหรับ ios
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : วิธีการเปิดไฟล์ epub บน ios ผ่านโปรแกรม ibook
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : epub, EPub, ePub, iBook, EPUB, ios
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : บุญเกียรติ เจตจำนงนุช
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   Flash Clip, Resource Review, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
บุญเกียรติ เจตจำนงนุช. (2561). การเปิดไฟล์ EPub สำหรับ ios, 7 กุมภาพันธ์ 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/85360
บุญเกียรติ เจตจำนงนุช. (2561). "การเปิดไฟล์ EPub สำหรับ ios". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/85360. (7 กุมภาพันธ์ 2561)
บุญเกียรติ เจตจำนงนุช. "การเปิดไฟล์ EPub สำหรับ ios". 7 กุมภาพันธ์ 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/85360.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การเปิดไฟล์ EPub สำหรับ ios

ไม่พบข้อมูลการรีวิว