การนวดข้าว

838      661
 
Creative Commons License
การนวดข้าว ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การนวดข้าว
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การนวดข้าว หมายถึง การทำให้ข้าวเปลือกหลุดจากรวงข้าว ผู้ที่ทำหน้าที่นวดข้าวจะใช้ไม้หนีบกำรวงข้าว เอาฟาดไปบนอุปกรณ์ที่ใช้รองรับในลาดนวดข้าว กิจกรรมในงานประเพณีหวัวบุญเบิกฟ้า ณ ปราสาทปรางค์กู่ ในงานหวัวบุญเบิกฟ้า ขึ้น 3 ค่ำ มหัศจรรย์เดือน 3 อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ชุมชนชาวกูยบ้านกู่, การนวดข้าว, หวัวบุญเบิกฟ้า, ชาวกูย, การฟาดข้าว, การตีข้าว, ชาวกวย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ธนากร พรมลิ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   Resource Review, VDO Clip, Flash Clip, ภาพเคลื่อนไหว
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ, ธนากร พรมลิ. (2561). การนวดข้าว, 8 กุมภาพันธ์ 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/85696
ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ, ธนากร พรมลิ. (2561). "การนวดข้าว". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/85696. (8 กุมภาพันธ์ 2561)
ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ, ธนากร พรมลิ. "การนวดข้าว". 8 กุมภาพันธ์ 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/85696.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การนวดข้าว

ไม่พบข้อมูลการรีวิว