การนวดข้าว

ข้อมูลผลงาน

  302      122     
 
Creative Commons License
การนวดข้าว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การนวดข้าว
คำอธิบาย :  การนวดข้าว หมายถึง การทำให้ข้าวเปลือกหลุดจากรวงข้าว ผู้ที่ทำหน้าที่นวดข้าวจะใช้ไม้หนีบกำรวงข้าว เอาฟาดไปบนอุปกรณ์ที่ใช้รองรับในลาดนวดข้าว กิจกรรมในงานประเพณีหวัวบุญเบิกฟ้า ณ ปราสาทปรางค์กู่ ในงานหวัวบุญเบิกฟ้า ขึ้น 3 ค่ำ มหัศจรรย์เดือน 3 อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ธนากร พรมลิ
คำสำคัญ :   ชาวกวย, การนวดข้าว, หวัวบุญเบิกฟ้า, ชุมชนชาวกูยบ้านกู่, การฟาดข้าว, การตีข้าว, ชาวกูย
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, ภาพเคลื่อนไหว, Flash Clip, Resource Review

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (4.18 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง