แบบฝึกหัดเส้นประรูปเปียโนระบบตัวอักษร 2

ข้อมูลผลงาน

  134      110     
 
Creative Commons License
แบบฝึกหัดเส้นประรูปเปียโนระบบตัวอักษร 2 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  แบบฝึกหัดเส้นประรูปเปียโนระบบตัวอักษร 2
คำอธิบาย :  เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียนดนตรี อายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
- ให้ผู้เรียนวาดตามรอยประ
- ให้ผู้เรียนเติมตัวอักษรที่หายไปในช่องว่าง
- ออกแบบพิเศษสามารถใช้สำหรับผู้ที่มีสายตาเลือนรางได้
หากมีข้อสงสัยหรือข้อผิดพลาด
โปรดแจ้งได้ที่ Facebook : Maytas Dhamalongkrot
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  เมธัส ธรรมลงกรต
คำสำคัญ :   สายตาเลือนราง, เปียโน, ดนตรี, แบบฝึกหัด, เมธัส ธรรมลงกรต, #MMS, ระบบตัวอักษร, Maytas Dhamalongkrot, เส้นประ
URL :   www.maytasmusicstudio.com
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ใบงาน, แบบฝึกหัด

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (957.00 KB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง