แบบฝึกหัดรอยประรูปเปียโนระบบโซฟา 1

ข้อมูลผลงาน

  73      67     
 
Creative Commons License
แบบฝึกหัดรอยประรูปเปียโนระบบโซฟา 1 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  แบบฝึกหัดรอยประรูปเปียโนระบบโซฟา 1
คำอธิบาย :  เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียนดนตรี อายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
- ให้ผู้เรียนวาดตามรอยประ
- ให้ผู้เรียนเติมคำที่หายไปในช่องว่าง
- ออกแบบพิเศษสามารถใช้สำหรับผู้ที่มีสายตาเลือนรางได้
หากมีข้อสงสัยหรือข้อผิดพลาด
โปรดแจ้งได้ที่ Facebook : Maytas Dhamalongkrot
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  เมธัส ธรรมลงกรต
คำสำคัญ :   ดนตรี, สายตาเลือนราง, ระบบโซฟา, แบบฝึกหัด, เปียโน, #MMS, Maytas Dhamalongkrot, เมธัส ธรรมลงกรต, เส้นประ
URL :   www.maytasmusicstudio.com
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ใบงาน, แบบฝึกหัด

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1,001.76 KB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง