แบบฝึกหัดรอยประรูปเปียโนระบบโซฟา 2

ข้อมูลผลงาน

  142      124     
 
Creative Commons License
แบบฝึกหัดรอยประรูปเปียโนระบบโซฟา 2 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  แบบฝึกหัดรอยประรูปเปียโนระบบโซฟา 2
คำอธิบาย :  เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียนดนตรี อายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
- ให้ผู้เรียนวาดตามรอยประ
- ให้ผู้เรียนเติมคำที่หายไปในช่องว่าง
- ออกแบบพิเศษสามารถใช้สำหรับผู้ที่มีสายตาเลือนรางได้
หากมีข้อสงสัยหรือข้อผิดพลาด
โปรดแจ้งได้ที่ Facebook : Maytas Dhamalongkrot
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  เมธัส ธรรมลงกรต
คำสำคัญ :   Maytas Dhamalongkrot, แบบฝึกหัด, เส้นประ, ระบบโซฟา, เมธัส ธรรมลงกรต, ดนตรี, สายตาเลือนราง, เปียโน, #MMS
URL :   www.maytasmusicstudio.com
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ใบงาน, แบบฝึกหัด

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (956.59 KB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง