โป๊ยเซียน

ข้อมูลผลงาน

  34      36     
 
Creative Commons License
โป๊ยเซียน is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  โป๊ยเซียน
คำอธิบาย :  โป๊ยเซียน (Crown of thorns plant) เป็นไม้ประดับดอกที่ได้รับความนิยมชนิดหนึ่ง เนื่องจากดอกมีสีสันสวยงาม มีหลากหลายสี ออกดอกเป็นช่อขนาดใหญ่ มีลำต้นเล็ก และใบน้อย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บดินทร์ กุศลเสริมสุข
คำสำคัญ :   Crown of thorns plant, โป๊ยเซียน, หนาม, ไม้ประดับดอก
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (112.52 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง