ไฮเดรนเจีย

ข้อมูลผลงาน

  187      170     
 
Creative Commons License
ไฮเดรนเจีย is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ไฮเดรนเจีย
คำอธิบาย :  ไฮเดรนเจีย (hydrangea)เป็นสกุลของพืชมีดอก 70-75 ชนิดที่เป็นพืชพื้นเมืองในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บดินทร์ กุศลเสริมสุข
คำสำคัญ :   hydrangea, ไม้ดอก, เอเชียใต้, ไฮเดรนเจีย, เอเชียตะวันออก, ไม้ประดับ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (127.61 KB)