ไม้ดอก

ข้อมูลผลงาน

  265      269     
 
Creative Commons License
ไม้ดอก is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ไม้ดอก
คำอธิบาย :  ไม้ดอก เป็นกลุ่มของพืชกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่ง มีดอกไม้ และเมล็ดเป็นส่วนประกอบ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บดินทร์ กุศลเสริมสุข
คำสำคัญ :   พืชดอก, ดอกไม้, ไม้ดอก, flower, ไม้ประดับ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (68.94 KB)