นิทรรศการหลงรัก : ภาพบรรยากาศภายในนิทรรศการ

97      75
 
Creative Commons License
นิทรรศการหลงรัก : ภาพบรรยากาศภายในนิทรรศการ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : นิทรรศการหลงรัก : ภาพบรรยากาศภายในนิทรรศการ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ภาพบรรยากาศภายในนิทรรศการหลงรัก นำเสนอเรื่องราวของรักในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ที่ก่อกำเนิดเป็นวัฒนธรรมหลงรักเกิดขึ้น ผ่านงานศิลปะแขนงต่างๆ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : แล็ กเกอร์ธรรมชาติ, เครื่องใช้จากไม้ไผ่, ยางไม้, ยางรัก, กาวธรรมชาติ, การใช้เครื่องรัก, ลงรักประดับกระจก, ภูมิปัญญา, วัฒนธรรมรัก, งานช่างสิบหมู่, ต้นรัก, เซินหม่าย, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, เครื่องเขิน, ลงรักปิดทอง, อาเซียน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). นิทรรศการหลงรัก : ภาพบรรยากาศภายในนิทรรศการ, 27 มีนาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/88953
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). "นิทรรศการหลงรัก : ภาพบรรยากาศภายในนิทรรศการ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/88953. (27 มีนาคม 2561)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). "นิทรรศการหลงรัก : ภาพบรรยากาศภายในนิทรรศการ". 27 มีนาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/88953.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : นิทรรศการหลงรัก : ภาพบรรยากาศภายในนิทรรศการ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว