นิทรรศการ Ola Sião:500 ปี ความสัมพันธ์ไทย - โปรตุเกส : ปฎิบัติการสุดขอบฟ้าเพื่ออำนาจ เงินตรา หรือศรัทธาแห่งพระเจ้า? : ภาพบรรยากาศนิทรรศการ

97      64
 
Creative Commons License
นิทรรศการ Ola Sião:500 ปี ความสัมพันธ์ไทย - โปรตุเกส : ปฎิบัติการสุดขอบฟ้าเพื่ออำนาจ เงินตรา หรือศรัทธาแห่งพระเจ้า? : ภาพบรรยากาศนิทรรศการ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : นิทรรศการ Ola Sião:500 ปี ความสัมพันธ์ไทย - โปรตุเกส : ปฎิบัติการสุดขอบฟ้าเพื่ออำนาจ เงินตรา หรือศรัทธาแห่งพระเจ้า? : ภาพบรรยากาศนิทรรศการ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ภาพบรรยากาศนิทรรศการ Ola Sião:500 ปี ความสัมพันธ์ไทย - โปรตุเกส : ปฎิบัติการสุดขอบฟ้าเพื่ออำนาจ เงินตรา หรือศรัทธาแห่งพระเจ้า?
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ทหารรับจ้าง, ยุคแห่งการสำรวจโลก, กรุงศรีอยุธยา, นิทรรศการความสัมพันธ์กับต่างประเทศ, มรดกวัฒนธรรมโปรตุเกส, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ชุมชนกุฎีจีน, ประวัติศาสตร์, โบสถ์ซางตาครู้ส, สินค้าส่งออกสมัยอยุธยา, การเผยแพร่คริสตศาสนา, เครื่องเทศ, สยามประเทศ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). นิทรรศการ Ola Sião:500 ปี ความสัมพันธ์ไทย - โปรตุเกส : ปฎิบัติการสุดขอบฟ้าเพื่ออำนาจ เงินตรา หรือศรัทธาแห่งพระเจ้า? : ภาพบรรยากาศนิทรรศการ, 27 มีนาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89194
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). "นิทรรศการ Ola Sião:500 ปี ความสัมพันธ์ไทย - โปรตุเกส : ปฎิบัติการสุดขอบฟ้าเพื่ออำนาจ เงินตรา หรือศรัทธาแห่งพระเจ้า? : ภาพบรรยากาศนิทรรศการ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89194. (27 มีนาคม 2561)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). "นิทรรศการ Ola Sião:500 ปี ความสัมพันธ์ไทย - โปรตุเกส : ปฎิบัติการสุดขอบฟ้าเพื่ออำนาจ เงินตรา หรือศรัทธาแห่งพระเจ้า? : ภาพบรรยากาศนิทรรศการ". 27 มีนาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89194.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : นิทรรศการ Ola Sião:500 ปี ความสัมพันธ์ไทย - โปรตุเกส : ปฎิบัติการสุดขอบฟ้าเพื่ออำนาจ เงินตรา หรือศรัทธาแห่งพระเจ้า? : ภาพบรรยากาศนิทรรศการ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว