นิทรรศการค้าของป่า : ภาพถ่ายบรรยากาศภายในนิทรรศการ

96      60
 
Creative Commons License
นิทรรศการค้าของป่า : ภาพถ่ายบรรยากาศภายในนิทรรศการ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : นิทรรศการค้าของป่า : ภาพถ่ายบรรยากาศภายในนิทรรศการ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ภาพถ่ายบรรยากาศนิทรรศการชั่วคราว เรื่อง ค้าของป่าบอกเล่าถึงการนำไม้ให้สีที่อยู่ในป่าและภูมิปัญญาชาวบ้านในกระบวนการดึงสีจนเกิดเป็นสีย้อมผ้าธรรมชาติที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างไม้ให้สี เช่น มะเกลือให้สีดำ ขนุนให้สีเหลืองและสีน้ำตาล ครามให้สีน้ำเงิน และครั่งให้สีแดง เป็นต้น
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ค้าของป่า, การค้าสมัยอยุธยา, ระบบผูกขาด, สมุนไพร, ฝาง, สินค้าต้องห้าม, หนังกวาง, สินค้าส่งออกสมัยอยุธยา, ระบบแลกเปลี่ยน, อยุธยาโมเดล, เครื่องเทศ, ไม้หอม, ประวัติศาสตร์อยุธยา, เศรษฐกิจอยุธยา
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). นิทรรศการค้าของป่า : ภาพถ่ายบรรยากาศภายในนิทรรศการ, 27 มีนาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89244
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). "นิทรรศการค้าของป่า : ภาพถ่ายบรรยากาศภายในนิทรรศการ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89244. (27 มีนาคม 2561)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). "นิทรรศการค้าของป่า : ภาพถ่ายบรรยากาศภายในนิทรรศการ". 27 มีนาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89244.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : นิทรรศการค้าของป่า : ภาพถ่ายบรรยากาศภายในนิทรรศการ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว