นิทรรศการมองใหม่ด้ายไหม : ตัวอย่างนวัตกรรมใหม่จากไหม

97      50
 
Creative Commons License
นิทรรศการมองใหม่ด้ายไหม : ตัวอย่างนวัตกรรมใหม่จากไหม ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : นิทรรศการมองใหม่ด้ายไหม : ตัวอย่างนวัตกรรมใหม่จากไหม
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ตัวอย่างนวัตกรรมใหม่จากไหม เช่น ผ้ารัดหน้าท้อง ด้วยคุณสมบัติของเส้นใยไหมที่สามารถควบคุมอุณภูมิและการไหลเวียนเลือดได้ ชาวญี่ปุ่นจึงนำไหมมาประดิษฐ์เป็นผ้ารัดหน้าท้องสำหรับสตรี และยังพัฒนาไปสู่การประดิษฐ์สนับเข่า ลดอาการคั่งบวม และลดอาการปวดข้อ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, หนอนไหม, ผ้าไหมไทย, โปรตีนไหม, เสื้อกันกระสุน, ผลิตภัณฑ์อาหาร, เส้นใยแห่งอนาคต, อุตสาหกรรมสิ่งทอ, นวัตกรรมเส้นใย, รังไหม, นิทรรศการชั่วคราว, แฟชั่นผ้าไหม, ภูมิปัญญาท้องถิ่น
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). นิทรรศการมองใหม่ด้ายไหม : ตัวอย่างนวัตกรรมใหม่จากไหม, 27 มีนาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89812
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). "นิทรรศการมองใหม่ด้ายไหม : ตัวอย่างนวัตกรรมใหม่จากไหม". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89812. (27 มีนาคม 2561)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). "นิทรรศการมองใหม่ด้ายไหม : ตัวอย่างนวัตกรรมใหม่จากไหม". 27 มีนาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89812.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : นิทรรศการมองใหม่ด้ายไหม : ตัวอย่างนวัตกรรมใหม่จากไหม

ไม่พบข้อมูลการรีวิว