นิทรรศการ Know How ชาวนา นักค้นคว้าแห่งท้องทุ่ง : ภาพบรรยากาศบริเวณนิทรรศการ

93      58
 
Creative Commons License
นิทรรศการ Know How ชาวนา นักค้นคว้าแห่งท้องทุ่ง : ภาพบรรยากาศบริเวณนิทรรศการ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : นิทรรศการ Know How ชาวนา นักค้นคว้าแห่งท้องทุ่ง : ภาพบรรยากาศบริเวณนิทรรศการ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ภาพบรรยากาศบริเวณนิทรรศการชั่วคราว เรื่อง Know How ชาวนา นักค้นคว้าแห่งท้องทุ่ง แสดงภาพการตากรวงข้าวที่ได้หลังจากการเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมร่วมลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : พิธีกรรมข้าว, พันธุ์ข้าว, ภูมิปัญญา, สังคมเกษตรกรรม, การปลูกข้าว, การเพาะปลูก, วัฒนธรรมข้าว, การทำนา, ชาวนา, ข้าว, เครื่องมือทุ่นแรงทางการเกษตร, วิถีชีวิตคนไทย, นิทรรศการชั่วคราว, ดำนา
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). นิทรรศการ Know How ชาวนา นักค้นคว้าแห่งท้องทุ่ง : ภาพบรรยากาศบริเวณนิทรรศการ, 9 เมษายน 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/90844
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). "นิทรรศการ Know How ชาวนา นักค้นคว้าแห่งท้องทุ่ง : ภาพบรรยากาศบริเวณนิทรรศการ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/90844. (9 เมษายน 2561)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). "นิทรรศการ Know How ชาวนา นักค้นคว้าแห่งท้องทุ่ง : ภาพบรรยากาศบริเวณนิทรรศการ". 9 เมษายน 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/90844.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : นิทรรศการ Know How ชาวนา นักค้นคว้าแห่งท้องทุ่ง : ภาพบรรยากาศบริเวณนิทรรศการ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว