นิทรรศการ Know How ชาวนา นักค้นคว้าแห่งท้องทุ่ง : ภาพจิตรกรรมฝาผนังฮูปแต้มวัดโพธาราม จังหวัดมหาสารคาม

2,141      1,603
 
Creative Commons License
นิทรรศการ Know How ชาวนา นักค้นคว้าแห่งท้องทุ่ง : ภาพจิตรกรรมฝาผนังฮูปแต้มวัดโพธาราม จังหวัดมหาสารคาม ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : นิทรรศการ Know How ชาวนา นักค้นคว้าแห่งท้องทุ่ง : ภาพจิตรกรรมฝาผนังฮูปแต้มวัดโพธาราม จังหวัดมหาสารคาม
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : จิตรกรรมฝาผนังฮูปแต้มวัดโพธาราม จังหวัดมหาสารคาม แสดงภาพวาดการทำนาแบบดำนา และใช้แรงงานจากควายไถนาสะท้อนถึง วิถีวัฒนธรรมของชาวนาในสมัยรัชกาลที่ 5
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : วิถีชีวิตคนไทย, นิทรรศการชั่วคราว, สังคมเกษตรกรรม, การปลูกข้าว, ควายไถนา, พันธุ์ข้าว, การทำนา, ข้าว, จิตรกรรมฝาผนังสิมอีสาน, การเพาะปลูก, ฮูปแต้ม, วัฒนธรรมข้าว, ดำนา, ชาวนา, พิธีกรรมข้าว, เครื่องมือทุ่นแรงทางการเกษตร
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). นิทรรศการ Know How ชาวนา นักค้นคว้าแห่งท้องทุ่ง : ภาพจิตรกรรมฝาผนังฮูปแต้มวัดโพธาราม จังหวัดมหาสารคาม, 9 เมษายน 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/90856
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). "นิทรรศการ Know How ชาวนา นักค้นคว้าแห่งท้องทุ่ง : ภาพจิตรกรรมฝาผนังฮูปแต้มวัดโพธาราม จังหวัดมหาสารคาม". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/90856. (9 เมษายน 2561)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). "นิทรรศการ Know How ชาวนา นักค้นคว้าแห่งท้องทุ่ง : ภาพจิตรกรรมฝาผนังฮูปแต้มวัดโพธาราม จังหวัดมหาสารคาม". 9 เมษายน 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/90856.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : นิทรรศการ Know How ชาวนา นักค้นคว้าแห่งท้องทุ่ง : ภาพจิตรกรรมฝาผนังฮูปแต้มวัดโพธาราม จังหวัดมหาสารคาม

ไม่พบข้อมูลการรีวิว