สมุดพลิกภาพเคลื่อนไหว เรื่อง ผีตาโขน

ข้อมูลผลงาน

  1,382      715     
 
Creative Commons License
สมุดพลิกภาพเคลื่อนไหว เรื่อง ผีตาโขน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สมุดพลิกภาพเคลื่อนไหว เรื่อง ผีตาโขน
คำอธิบาย :  ขบวนแห่ผีตาโขนเป็นการละเล่นที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในงานประเพณีบุญหลวงหรือบุญผะเหวดของชาวด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งเกี่ยวข้องกับมหาเวสสันดรชาดกในพุทธศาสนา ปัจจุบันการแต่งกายเป็นชุดผีใส่หน้ากากขนาดใหญ่เขียนลวดลายให้น่าเกลียดน่ากลัว เดินขบวนไปตามท้องถนนเป็นเอกลักษณะที่มีชื่อเสียงและดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว วิธีใช้สมุด ใช้นิ้วดีดสมุดจากด้านล่างขึ้นมาด้านบน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
คำสำคัญ :   ประเพณีท้องถิ่น, ด่านซ้าย, บุญผะเหวด, สมุดพลิกภาพเคลื่อนไหว, สื่อการเรียนรู้, มิวเซียมสยาม, ผีตาโขน, มหาเวสสันดรชาดก
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, รูปภาพ, ภาพเคลื่อนไหว

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (428.02 KB)
- ดาวน์โหลด 2 (1.43 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง