สมุดพลิกภาพเคลื่อนไหว เรื่อง ผีตาโขน

3,615      1,944
 
Creative Commons License
สมุดพลิกภาพเคลื่อนไหว เรื่อง ผีตาโขน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : สมุดพลิกภาพเคลื่อนไหว เรื่อง ผีตาโขน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ขบวนแห่ผีตาโขนเป็นการละเล่นที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในงานประเพณีบุญหลวงหรือบุญผะเหวดของชาวด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งเกี่ยวข้องกับมหาเวสสันดรชาดกในพุทธศาสนา ปัจจุบันการแต่งกายเป็นชุดผีใส่หน้ากากขนาดใหญ่เขียนลวดลายให้น่าเกลียดน่ากลัว เดินขบวนไปตามท้องถนนเป็นเอกลักษณะที่มีชื่อเสียงและดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว วิธีใช้สมุด ใช้นิ้วดีดสมุดจากด้านล่างขึ้นมาด้านบน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สมุดพลิกภาพเคลื่อนไหว, ผีตาโขน, สื่อการเรียนรู้, มหาเวสสันดรชาดก, ประเพณีท้องถิ่น, มิวเซียมสยาม, ด่านซ้าย, บุญผะเหวด
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   ภาพเคลื่อนไหว, รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). สมุดพลิกภาพเคลื่อนไหว เรื่อง ผีตาโขน, 27 เมษายน 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/91705
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). "สมุดพลิกภาพเคลื่อนไหว เรื่อง ผีตาโขน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/91705. (27 เมษายน 2561)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). "สมุดพลิกภาพเคลื่อนไหว เรื่อง ผีตาโขน". 27 เมษายน 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/91705.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : สมุดพลิกภาพเคลื่อนไหว เรื่อง ผีตาโขน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว