ผิวเสื่อมสภาพได้อย่างไร

ข้อมูลผลงาน

  477      377     
 
Creative Commons License
ผิวเสื่อมสภาพได้อย่างไร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ผิวเสื่อมสภาพได้อย่างไร
คำอธิบาย :  ปัญหาของผิวหนัง ได้แก่ ความเหี่ยวย่น ผิวตกกระ ฝ้าหนา ร่องลึก ร่องตื้น ปัญหาที่มากับอายุที่มากขึ้น นอกจากนี้แล้ว อาจรุนแรงถึงขั้น มะเร็งผิวหนัง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายแพทย์กฤตยะ จันทรสูนย์
คำสำคัญ :   โรคผิวหนัง, skin, สาเหตุการเสื่อมสภาพของเซลล์ผิวหนัง, การดูแลสุขภาพผิว, Aging Skin, ผิวเสื่อมสภาพ, การเสื่อมสภาพของเซลล์ผิวเหนัง, การเสื่อมสภาพของผิว, สุขภาพกับความงาม, Dermatology, ผิวหนัง, สุขภาพผิว, ผิว
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ