ส่วนประกอบลูกกะปิ

ข้อมูลผลงาน

  41      42     
 
Creative Commons License
ส่วนประกอบลูกกะปิ is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ส่วนประกอบลูกกะปิ
คำอธิบาย :  การทำลูกกะปิทอด เครื่องกับข้าวทานกับข้าวสุกขัดแช่น้ำเย็น เรียก ข้าวแช่ มีส่วนประกอบ คือ ตะไคร้ซอย หอมแดงซอย กระชายซอย ซึ่งจะนำไปโขลกรวมกันกับมะพร้าวขูด เนื้อหมูบด (อาจไม่ใส่เนื้อหมูบดสำหรับผู้ที่ไม่รับประทานหมู) และกะปิ (ใส่เพียงเล็กน้อยเพื่อปรุงกลิ่นและรส)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ฐิติมา ธรรมบำรุง
คำสำคัญ :   ข้าวแช่, ส่วนประกอบลูกกะปิ, อาหาร, แม่ตุ้ม, ลูกกะปิ, เพชรบุรี, โรงเรียนลูกหว้า
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (106.40 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง