พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร

2,182      983
 
Creative Commons License
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร สำริด แบบศิลปะศรีวิชัย สร้างราวพุทธศตวรรษที่ 14 พบที่วัดเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : โบราณวัตถุ, พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ฐิติมา ธรรมบำรุง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ฐิติมา ธรรมบำรุง. (2561). พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร, 12 พฤษภาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/94631
ฐิติมา ธรรมบำรุง. (2561). "พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/94631. (12 พฤษภาคม 2561)
ฐิติมา ธรรมบำรุง. "พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร". 12 พฤษภาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/94631.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร

ไม่พบข้อมูลการรีวิว