แบบฝึกหัดเปียโนที่ควรจะซ้อมทุกวัน

ข้อมูลผลงาน

  85      78     
 
Creative Commons License
แบบฝึกหัดเปียโนที่ควรจะซ้อมทุกวัน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  แบบฝึกหัดเปียโนที่ควรจะซ้อมทุกวัน
คำอธิบาย :  แบบฝึกหัดที่ควรจะซ้อมทุกวัน เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและพื้นฐานทั่วไป โดย​ อ.เมธัส​ ธรรมลงกรต เหมาะสำหรับ 1) ผู้ที่คิดที่จะสอบเปียโนเกรด​ 4​ ของ​ Trinity College London 2) ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะพื้นฐานของเปียโน 3)ผู้สนใจทั่วไป เนื้อหาประกอบไปด้วย รวม​ Major Scale มือขวาทั้งหมด (1​ Octave)​ และ รวม​ Major Scale มือซ้ายทั้งหมด (1​ Octave) ข้อแนะนำ คือ ควรร้อง​ "โด เร มี​ ฟา โซ​ ลา​ ที​ โด​ ที​ ลา​ โซ​ ฟา​ มี​ เร​ โด​" ไปด้วยในขณะที่​เล่น
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  เมธัส ธรรมลงกรต
คำสำคัญ :   การฟัง, การฝึกเปียโน, เปียโน, แบบฝึกหัดเปียโน, Major Scale, เครื่องดนตรี
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   แบบฝึกหัด, Resource Review, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (5.60 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง