พื้นฐานการกดคอร์ดเปียโน

2,170      3,937
 
Creative Commons License
พื้นฐานการกดคอร์ดเปียโน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : พื้นฐานการกดคอร์ดเปียโน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ดนตรี, เปียโน, การฝึกเปียโน, Minor Scale, การฟัง, แบบฝึกหัดเปียโน, Major Scale, เครื่องดนตรี, พื้นฐานคอร์ดเปียโน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : เมธัส ธรรมลงกรต
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
เมธัส ธรรมลงกรต. (2561). พื้นฐานการกดคอร์ดเปียโน, 26 พฤษภาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/95122
เมธัส ธรรมลงกรต. (2561). "พื้นฐานการกดคอร์ดเปียโน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/95122. (26 พฤษภาคม 2561)
เมธัส ธรรมลงกรต. "พื้นฐานการกดคอร์ดเปียโน". 26 พฤษภาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/95122.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : พื้นฐานการกดคอร์ดเปียโน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว