พื้นฐานการกดคอร์ดเปียโน

ข้อมูลผลงาน

  521      162     
 
Creative Commons License
พื้นฐานการกดคอร์ดเปียโน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  พื้นฐานการกดคอร์ดเปียโน
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  เมธัส ธรรมลงกรต
คำสำคัญ :   Major Scale, แบบฝึกหัดเปียโน, Minor Scale, พื้นฐานคอร์ดเปียโน, ดนตรี, การฟัง, เครื่องดนตรี, การฝึกเปียโน, เปียโน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (266.44 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง