ระบบ OER รูปแสดงการทำงานของผู้เชี่ยวชาญประเมินสื่อ และอนุมัติเผยแพร่ทรัพยากรที่นำเข้า

ข้อมูลผลงาน

  269      211     
 
Creative Commons License
ระบบ OER รูปแสดงการทำงานของผู้เชี่ยวชาญประเมินสื่อ และอนุมัติเผยแพร่ทรัพยากรที่นำเข้า is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ระบบ OER รูปแสดงการทำงานของผู้เชี่ยวชาญประเมินสื่อ และอนุมัติเผยแพร่ทรัพยากรที่นำเข้า
คำอธิบาย :  ระบบ OER รูปแสดงการทำงานของผู้เชี่ยวชาญประเมินสื่อ และอนุมัติเผยแพร่ทรัพยากรที่นำเข้า
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ
คำสำคัญ :   ระบบ OER, การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้, การตรวจสอบสื่อ, การประเมินสื่อ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ