สุรพล เดชธำรงวัฒน์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  9,517
  925

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ไส้เดือน พันธุ์บลูเวิร์ม (Blue Worm)
คำอธิบาย :  การเลี้ยงไส้เดือนและผลพลอยได้ ตอนที่ 1 ทำความรู้จักไส้เดือนและชนิดของไส้เดือนบลูเวิร์ม (Blue Worm) หรือไส้เดือนสีน้ำเงินหรือไส้เดือนอินเดีย\จุดเด่นของพันธุ์นี้คือ เมือกที่เขาขับออกมามีกลิ่นหอมคล้ายดอกแก้ว
คำสำคัญ :   ไส้เดือน, ทำความรู้จักไส้เดือนและชนิดของไส้เดือน, การเลี้ยงไส้เดือนและผลพลอยได้, บลูเวิร์ม, Blue Worm
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ศิลชัย หล่อเลิศธรรม
เจ้าของผลงานร่วม :   ประสาร เอมวัฒนะ, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ฉัฏฐธิป รวยพร
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 Infographic การขยายพันธุ์พืช 810 1,633
2 Infographic การขยายพันธุ์พืช ตอนที่ 1 การเพาะเมล็ด 444 276
3 Infographic การขยายพันธุ์พืช ตอนที่ 2 การเตรียมตุ้มตอน 1,414 756
4 Infographic การขยายพันธุ์พืช ตอนที่ 3 การตอนกิ่ง 544 337
5 Infographic การขยายพันธุ์พืช ตอนที่ 4 การติดตา 685 498
6 Infographic การขยายพันธุ์พืช ตอนที่ 5 การเสียบยอด 516 430
7 Infographic การขยายพันธุ์พืช ตอนที่ 6 การทาบกิ่ง 415 174
8 Infographic การขยายพันธุ์พืช ตอนที่ 7 การปักชำ 154 166
9 Infographic การขยายพันธุ์พืช ตอนที่ 8 การผ่าเหง้า 569 366
10 Infographic การทำปุ๋ยชีวภาพ ตอน การขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 1,031 1,137