ธมลพรรณ ปานะวงษ์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  44,541
  5,507

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  การฟ้อนนกกิงกะหร่า
คำอธิบาย :  การฟ้อนนกกิงกะหร่า เป็นการแสดงของชาสไทใหญ่ ที่มีเอกลักษณ์ ผู้แสดงแต่งกายเลียนแบบนกยูง กรดกรายร่ายรำแสดงท่ารื่นเรองสุขใจ ถ้าเป็นชายแต่งกายเป็นนกตัวผู้ "กิ่งนะหร่า" (กินนร) ถ้าเป็นหญิงแต่งกายเป็นนกตัวเมีย "กิ่งนะหรี่" (กินนรี) ส่วนใหญ่นิยมฟ้อนในช่วงงานวันออกพรรษา เนื่องจากชาวไทใหญ่ มีความเชื่อว่า นกกิงกะหร่าเป็นสัตว์ที่มาร่วมถวายการฟ้อนรำแด่พระพุทธเจ้า เมื่อครั้งเสด็จกลับจากการโปรดพระมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
คำสำคัญ :   ศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์, โรงเรียนพัฒนศิลป์การดนตรีและละคร, ครูจุฑารัตน์ บุญประคอง, ครูวิมลมาศ นาคสวัสดิ์, มหาวิทยาลัยมหิดล, การฟ้อนนกกิงกะหร่า
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ครูจุฑารัตน์ บุญประคอง
เจ้าของผลงานร่วม :   ครูวิมลมาศ นาคสวัสดิ์, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, ธมลพรรณ ปานะวงษ์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
2,445
ผู้เข้าชม
649,783
ดาวน์โหลด
487,432
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
การฟ้อนนกกิงกะหร่า 44,541
โอ่งมังกร / กระถางลายมังกรนูน 23,456
ศาสตราวุธไทย 17,487
ไมยราพ 11,889
มโหรีเครื่องสี่สมัยอยุธยา 6,409

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
โล่ห์ 7 สิงหาคม 2561
หอกซัด หรือ หอกสั้น 7 สิงหาคม 2561
ดั้ง หรือ เขน 7 สิงหาคม 2561
ดาบ 7 สิงหาคม 2561
หอกใบมะขาม 7 สิงหาคม 2561
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 อ่าวไร่เลย์ กระบี่ แสตมป์ชุด สถานที่ท่องเที่ยวไทย (ทะเล) ชุด ๒ 112 33
2 บัว 91 33
3 แสตมป์ชุด สัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย ๒๕๓๙ 96 33
4 แสตมป์ งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 119 33
5 แสตมป์ ๖๐ ปี องค์การสวนสัตว์ 106 33
6 แสตมป์ชุด ปีใหม่ ๒๕๕๘ (ชุด ๑) 92 33
7 แสตมป์ชุด งานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ. ๒๕๕๖ (ชุด ๑) 110 33
8 แสตมป์ ๑๐๐ ปี โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยศิริราช 105 33
9 แสตมป์ชุด ภาพกราฟฟิกดอกไม้ 96 33
10 บัตรโทรศัพท์ ก้าวล้ำนำโลก...สู่ทศวรรษหน้า 104 33