ธมลพรรณ ปานะวงษ์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  44,535
  5,505

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  การฟ้อนนกกิงกะหร่า
คำอธิบาย :  การฟ้อนนกกิงกะหร่า เป็นการแสดงของชาสไทใหญ่ ที่มีเอกลักษณ์ ผู้แสดงแต่งกายเลียนแบบนกยูง กรดกรายร่ายรำแสดงท่ารื่นเรองสุขใจ ถ้าเป็นชายแต่งกายเป็นนกตัวผู้ "กิ่งนะหร่า" (กินนร) ถ้าเป็นหญิงแต่งกายเป็นนกตัวเมีย "กิ่งนะหรี่" (กินนรี) ส่วนใหญ่นิยมฟ้อนในช่วงงานวันออกพรรษา เนื่องจากชาวไทใหญ่ มีความเชื่อว่า นกกิงกะหร่าเป็นสัตว์ที่มาร่วมถวายการฟ้อนรำแด่พระพุทธเจ้า เมื่อครั้งเสด็จกลับจากการโปรดพระมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
คำสำคัญ :   ศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์, โรงเรียนพัฒนศิลป์การดนตรีและละคร, ครูจุฑารัตน์ บุญประคอง, ครูวิมลมาศ นาคสวัสดิ์, มหาวิทยาลัยมหิดล, การฟ้อนนกกิงกะหร่า
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ครูจุฑารัตน์ บุญประคอง
เจ้าของผลงานร่วม :   ครูวิมลมาศ นาคสวัสดิ์, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, ธมลพรรณ ปานะวงษ์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
2,445
ผู้เข้าชม
649,714
ดาวน์โหลด
487,426
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
การฟ้อนนกกิงกะหร่า 44,535
โอ่งมังกร / กระถางลายมังกรนูน 23,455
ศาสตราวุธไทย 17,487
ไมยราพ 11,888
มโหรีเครื่องสี่สมัยอยุธยา 6,408

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
โล่ห์ 7 สิงหาคม 2561
หอกซัด หรือ หอกสั้น 7 สิงหาคม 2561
ดั้ง หรือ เขน 7 สิงหาคม 2561
ดาบ 7 สิงหาคม 2561
หอกใบมะขาม 7 สิงหาคม 2561
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 Auro แสตมป์ชุด ๑๐๐ ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ (ชุด ๒) 278 142
2 Bell 412EP แสตมป์ชุด ๑๐๐ ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ (ชุด ๒) 378 187
3 Bewquet lll แสตมป์ชุด ๑๐๐ ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ (ชุด ๑) 310 142
4 Boeing 737-800 แสตมป์ชุด ๑๐๐ ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ (ชุด ๒) 343 161
5 Congratulations 392 865
6 Congratulations 369 183
7 Congratulations 382 301
8 F-16 ADF แสตมป์ชุด ๑๐๐ ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ (ชุด ๒) 433 181
9 F-5A แสตมป์ชุด ๑๐๐ ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ (ชุด ๑) 285 129
10 F-5B แสตมป์ชุด ๑๐๐ ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ (ชุด ๒) 279 139