ทรัพย์สิน วงษ์ศรีทา

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  9,146
  839

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  VDO เล่าเรื่องที่มาของขนมเกสรลำเจียก
คำอธิบาย :  เป็น vdo clip เล่าเรื่องที่มาของขนมเกสรลำเจียก ที่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
คำสำคัญ :   ขนมไทย, เกสรลำเจียก, ต้นลำเจียก, ลำเจียก, อ่างทอง, วิเศษชัยชาญ, ต้นไม้, ดอกลำเจียก, ขนมเกสรลำเจียก
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   มาลี แววเพ็ชร
เจ้าของผลงานร่วม :   ทิพรัตน์ คงแสงทอง, สาวิตรี แตงนิ่ม, อริศรา ร่มโพธิ์ชี, ธนิศา คงการุณ, ทรัพย์สิน วงษ์ศรีทา, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   Resource Review, Flash Clip, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip
ผลงานทั้งหมด
26
ผู้เข้าชม
23,672
ดาวน์โหลด
10,175
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
VDO เล่าเรื่องที่มาของขนมเกสรลำเจียก 9,146
เล่าเรื่องเมืองอ่างทอง ตอน วัดใหญ่ บ้านยี่ล้น แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ช่วงที่ 1 3,501
VDO สอนวิธีทำขนมเกสรลำเจียก 1,201
VDO การขยายพันธุ์พืช ตอน การตอนกิ่ง ในส่วนของ การทำน้ำยาเร่งราก 884
VDO การทำปุ๋ยชีวภาพ ตอน การขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 769

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
VDO การขยายพันธุ์พืช ตอน การผ่าเหง้า 28 พฤษภาคม 2563
VDO การขยายพันธุ์พืช ตอน การปักชำ 7 เมษายน 2563
VDO การขยายพันธุ์พืช ตอน การทาบกิ่ง 27 ธันวาคม 2562
VDO การขยายพันธุ์พืช ตอน การเสียบยอด 20 พฤศจิกายน 2562
VDO การขยายพันธุ์พืช ตอน การติดตา #2 19 สิงหาคม 2562
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
11 VDO การทำปุ๋ยชีวภาพ ตอน ปุ๋ยปลาหมัก 597 587
12 VDO การขยายพันธุ์พืช ตอน การเพาะเมล็ด ในส่วนของ ภาพรวมการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ 545 461
13 VDO การทำปุ๋ยชีวภาพ ตอน โบกาฉิจากมูลสัตว์ 537 534
14 VDO การขยายพันธุ์พืช ตอน การปักชำ 529 258
15 VDO การทำปุ๋ยชีวภาพ ตอน จุลินทรีย์หน่อกล้วย 514 369
16 VDO การขยายพันธุ์พืช ตอน การทาบกิ่ง 498 252
17 VDO การทำปุ๋ยชีวภาพ ตอน ยูเรียชีวภาพ 492 462
18 VDO การขยายพันธุ์พืช ตอน การเพาะเมล็ด ในส่วนของ การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์แบบเปียก 476 333
19 VDO การขยายพันธุ์พืช ตอน การเสียบยอด 467 254
20 VDO การขยายพันธุ์พืช ตอน การเพาะเมล็ด ในส่วนของ การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์แบบแห้ง 444 318