VDO การขยายพันธุ์พืช ตอน การติดตา #2

424      285
 

Public Domain : PD


 
ชื่อเรื่อง : VDO การขยายพันธุ์พืช ตอน การติดตา #2
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เป็น vdo clip การขยายพันธุ์พืช ตอน การติดตา ในส่วนของขั้นตอนหลังจากตาติดเรียบร้อย
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : vdo, เกษตรกรรม, การขยายพันธุ์พืช, การติดตา
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ประสาร เอมวัฒนะ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ทรัพย์สิน วงษ์ศรีทา, รุจี ลี้เจริญ, อรวรรณ นนท์พละ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   ภาพเคลื่อนไหว, Resource Review, Flash Clip, VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ประสาร เอมวัฒนะ, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ทรัพย์สิน วงษ์ศรีทา, รุจี ลี้เจริญ, อรวรรณ นนท์พละ. (2562). VDO การขยายพันธุ์พืช ตอน การติดตา #2, 19 สิงหาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/149733
ประสาร เอมวัฒนะ, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ทรัพย์สิน วงษ์ศรีทา, รุจี ลี้เจริญ, อรวรรณ นนท์พละ. (2562). "VDO การขยายพันธุ์พืช ตอน การติดตา #2". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/149733. (19 สิงหาคม 2562)
ประสาร เอมวัฒนะ, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ทรัพย์สิน วงษ์ศรีทา, รุจี ลี้เจริญ, อรวรรณ นนท์พละ. "VDO การขยายพันธุ์พืช ตอน การติดตา #2". 19 สิงหาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/149733.


รีวิว : VDO การขยายพันธุ์พืช ตอน การติดตา #2

ไม่พบข้อมูลการรีวิว