ทรัพย์สิน วงษ์ศรีทา

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  22,590
  1,120

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  VDO เล่าเรื่องที่มาของขนมเกสรลำเจียก
คำอธิบาย :  เป็น vdo clip เล่าเรื่องที่มาของขนมเกสรลำเจียก ที่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
คำสำคัญ :   ขนมไทย, เกสรลำเจียก, ต้นลำเจียก, ลำเจียก, อ่างทอง, วิเศษชัยชาญ, ต้นไม้, ดอกลำเจียก, ขนมเกสรลำเจียก
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   มาลี แววเพ็ชร
เจ้าของผลงานร่วม :   ทิพรัตน์ คงแสงทอง, สาวิตรี แตงนิ่ม, อริศรา ร่มโพธิ์ชี, ธนิศา คงการุณ, ทรัพย์สิน วงษ์ศรีทา, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   Resource Review, Flash Clip, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip
ผลงานทั้งหมด
26
ผู้เข้าชม
35,522
ดาวน์โหลด
12,354
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
VDO เล่าเรื่องที่มาของขนมเกสรลำเจียก 22,590
เล่าเรื่องเมืองอ่างทอง ตอน วัดใหญ่ บ้านยี่ล้น แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ช่วงที่ 1 5,869
VDO สอนวิธีทำขนมเกสรลำเจียก 1,646
VDO การขยายพันธุ์พืช ตอน การตอนกิ่ง ในส่วนของ การทำน้ำยาเร่งราก 1,296
VDO การทำปุ๋ยชีวภาพ ตอน หัวเชื้อ EM แห้ง 1,060

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
VDO การขยายพันธุ์พืช ตอน การผ่าเหง้า 28 พฤษภาคม 2563
VDO การขยายพันธุ์พืช ตอน การปักชำ 7 เมษายน 2563
VDO การขยายพันธุ์พืช ตอน การทาบกิ่ง 27 ธันวาคม 2562
VDO การขยายพันธุ์พืช ตอน การเสียบยอด 20 พฤศจิกายน 2562
VDO การขยายพันธุ์พืช ตอน การติดตา #2 19 สิงหาคม 2562
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 VDO เล่าเรื่องที่มาของขนมเกสรลำเจียก 22,590 1,120
2 เล่าเรื่องเมืองอ่างทอง ตอน วัดใหญ่ บ้านยี่ล้น แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ช่วงที่ 1 5,869 876
3 VDO สอนวิธีทำขนมเกสรลำเจียก 1,646 703
4 VDO การขยายพันธุ์พืช ตอน การตอนกิ่ง ในส่วนของ การทำน้ำยาเร่งราก 1,296 477
5 VDO การทำปุ๋ยชีวภาพ ตอน หัวเชื้อ EM แห้ง 1,060 657
6 VDO การทำปุ๋ยชีวภาพ ตอน การขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 1,001 731
7 VDO การขยายพันธุ์พืช ตอน การเพาะเมล็ด 988 577
8 VDO การทำปุ๋ยชีวภาพ ตอน การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 973 895
9 VDO การทำปุ๋ยชีวภาพ ตอน ฮอร์โมนไข่ 908 781
10 VDO การขยายพันธุ์พืช ตอน การผ่าเหง้า 874 639