สมศักดิ์ มุ่งเมือง

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  9,277
  2,712

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  วัดวีระโชติธรรมาราม
คำอธิบาย :  วัดวีระโชติธรรมาราม ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
คำสำคัญ :   สถานที่, วัด, วัดไทย, โบสถ์, วิหาร, พระ, สถานที่ท่องเที่ยว, ไทย, วัดวีระโชติธรรมาราม, ฉะเชิงเทรา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สมศักดิ์ มุ่งเมือง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
217
ผู้เข้าชม
52,144
ดาวน์โหลด
38,161
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
วัดวีระโชติธรรมาราม 9,277
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม 1,974
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล 1,567
วัดป่าภูทับเบิก 1,359
พระมหาเจดีย์ภักดีประกาศ วัดทางสาย 1,141

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
วัดพระพุทธบาทผาหนาม 26 พฤศจิกายน 2562
วัดพระพุทธบาทผาหนาม 26 พฤศจิกายน 2562
วัดพระพุทธบาทผาหนาม 26 พฤศจิกายน 2562
วัดพระพุทธบาทผาหนาม 26 พฤศจิกายน 2562
วัดพระพุทธบาทผาหนาม 26 พฤศจิกายน 2562
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล